Nagmula ang idyomang ito sa mga taong masugid na naghahanap ng trabaho sa bawat kanto. hindi ligtas na pagtatalik Tingnan sa di-ligtas na pagtatalik. Ganoon din daw sa tao, kapag nagbuhos ng panahon at oras, tiyak na dadami ang bunga. Anong ibang salita ang hinahanap mo @jrprocco926 na katulad ng para. Isang klase ng ectopic pregnancy. antibiotic Gamot na panlaban sa impeksyon na dulot ng bacteria. Stomach. gang rape Panggagahasa sa babae ng higit sa isang lalaki. Hindi rin kailangang literal na dapat ay may nakaumbok sa bulsa ng isang mayamang tao. © Copyright 2020 Hesperian Health Guides. Tandaan na sa maraming pagkakataon ay iniiwasan natin ang apoy dahil ito ay nakapapaso o nakaaabo ng mga ari-arian. Kahalagahan: Ang matalinhagang salitang ito ay salamin ng pagpapakita natin ng halaga sa ating pananampalataya. bayag Ang bahagi ng ari ng lalaki na nasa loob ng scrotum at gumagawa ng semilya. pribado, pagiging Kapag nagbigay ng impormasyon ang isang tao sa isang health worker, nars o doktor at alam niyang hindi iyon maririnig ng iba, o sasabihin sa iba. STI Tingnan sa impeksyon na naihahawa sa pagtatalik (INP). Para sa karamihan ng babae, nagsisumula ito mga 8 araw matapos ang unang araw ng huling pagregla at tumatagal ng mga 11 araw. Sa ilang mga komunidad, tinuturing na hindi birhen ang babae kung punit na ang hymen, kahit na puwede itong mapunit ng iba pang aktibidad maliban sa pagtatalik. Kahulugan: Ito ay may kahulugang ay isang tao ay nagbabago na at mayroon nang kayabangang taglay. Maaari din itong pantukoy sa isang anak sa labas. Kahulugan: Tumutukoy naman ito sa isang bagay o tao na malapit na ang katapusan. . Kahulugan: Ito ay may kahulugan na pagtataksil sa asawa o karelasyon o anumang gawain na makapaglalagay sa alanganin ng isang relasyon. Maaaring makasama o makapinsala ito dahil hinuhugasan palabas ang natural na pamamasa sa loob ng puwerta. utong Ang sentro ng kulay madilim na bahagi sa labas ng suso kung saan lumalabas ang gatas. INP Tingnan sa impeksyon na naihahawa sa pagtatalik (INP). Kung makita ng tagapagsalita na kailangang gumamit ng isang di-pamilyar na salita, kung gayon ay nararapat na gamitin niya ito kaugnay ng simpleng mga parirala na magpapaliwanag sa kahulugan nito. Parasite. microscope Isang instrumento na ginagawang malaki sa paningin ang mga bagay na sobrang liit. mas ligtas na pagtatalik Pag-iwas sa direktang pagdikit sa ari, dugo, tamod, o pamamasa sa puwerta ng katalik. Labis-labis man ang pagkokompara, naging mabisa naman ito upang ipahayag ang konsepto ng pagkainip. hindi kompletong aborsyon Tingnan sa pagkalaglag na hindi kompleto. Ovulation. Gall bladder. Masyado kasing malayo ang mga bituin sa atin at kung minsan ay hanggang tanaw na lang tayo. Hindi kasi nasusulatan ang tubig. Kahalagahan: Ito ay pagpapakita ng pagpapahalaga ng Pilipino sa bawat miyembro ng kanilang pamilya. Ito ay nagmula sa karanasan ng ilan na matinik ng kinaing isda. Mahalaga rin ito sa panitikan dahil marami sa atin ang may pangarap. Self-esteem. Kahalagahan: Kabahagi ng hindi magandang kultura ng mga Pilipino ang tsismis o pagkakalat ng balitang hindi kumpirmado. Ito rin ay isang simbolo ng samahan, sa trabaho man o sa politka na walang makatatalo o makatitibag kapag tapat at totoo ang pagkakaibigan. Kahulugan: Ito ay tumutukoy sa dalawang tao na mayroong magkaibang kulay ng balat, na karaniwang maitim at maputi. Kahalagahan: Sa panahon ngayon, tila sa matatanda o lumang teksto na lamang madalas mabasa at magamit ang idyomang ito. Brand name. Maraming salamat po! Ginagamit din madalas ng mga manunulat at eksperto sa wika ang talinhagang ito upang pamalit sa normal na salitang ginagamit na pantukoy sa mga padre de pamilya. Sperm. Siya ay maraming batang tinuruan. kontrasepsyon Anumang paraan ng pagpigil sa pagbubuntis. D and C Unti-unting pagbukas sa cervix at pagkayod palabas ng looban ng matris. oxygen Isang sangkap sa hangin na kailangan para mabuhay. Mababasa o maririnig ang mga ito sa mga nobela, dula, tula, sanaysay, o sa simpleng usapan lamang. thrush Impeksyon ng fungus na nagdudulot ng mapuputing marka at pananakit sa balat sa loob ng bibig, sa dila, at sa tubo na nagkokonekta sa bibig sa sikmura. Sa bansang tulad ng Pilipinas, mahalaga ang edukasyon dahil kailangan ito ng maraming pamilya upang lubos na makaahon sa kahirapan. Ginagamit ito sa mga akdang pampanitikan tulad ng tula, sanaysay, at iba pang sulatin. immune system Tingnan sa sistemang pananggalang. Mananatiling mahalaga ito hangga’t hindi natutugunan ng pamahalaan ang kanilang pangangailangan. Kahalagahan: Pinaghalong kaalaman sa salita at paghahayupan ang naging pagkakatuklas sa talinhagang ito. ospital Isang sentrong pagamutan na may mga doktor, nurse, at ispesyal na kagamitan para makilala at malunasan ang mga malulubhang sakit. Kasama rin sa Barayti ng wika ang pagkakahalo ng wika o salita ng mga indibidwal mula sa magkaibang lugar o bansa. groin Ang pinakatuktok ng binti kung saan nagkokonekta ito sa katawan, sa bandang harapan, katabi ng ari. matris Isang supot o sisidlan na gawa sa malakas na kalamnan na nasa loob ng tiyan ng babae. Kahulugan: Ito ay nangangahulugang sinisinta, asawa, o sinumang minamahal na nais pakasalan. Isang paalala rin ito sa atin na dapat ay pagyamanin natin ang ating mga utak at sarili. Hindi total ang kuhulugang binigay nito dahil may nagtatago pa biting kahulugan patungkol sa iba't ibang bagay. Hindi nito napapagaling ang AIDS. incomplete abortion Tingnan sa pagkalaglag na hindi kumpleto. spermicide Kontraseptibong cream, gel o foam na tumutulong pigilin ang pagbubuntis sa pamamagitan ng pagpatay ng mga semilya. Depression. Hindi maipaliwanag ngunit madalas na makitang nagbabangayan ang dalawang uri ng hayop. natural na paraan ng pagpaplano ng pamilya (NFP) Mga paraan ng pagpigil sa pagbubuntis na hindi kailangan ng gamit o kemikal. Ginagamit din ito sa araw-araw na usapan at maging sa ilang patalastas. Kapag daw kasi masaya at magiliw ang isang tao ay lumalabas ito sa kaniyang mukha at awra kaya naman nagiging maaliwalas ito. apdo, bato sa Tingnan sa bato sa apdo. Hindi pareho ang naibibigay na sustansya at benepisyo sa kalusugan ng mga infant formula at iba pang pamalit na pagkain kumpara sa gatas mula sa suso. Dayami, patay na dahon, tirang bahagi ng gulay, dumi ng hayop—lahat ng ito’y mabuting gawing compost. Kahalagahan: Mahalaga ito sa panitikang Pilipino dahil isa itong malikhaing paraan upang tukuyin ang isang taong walang sapat na tapang sa sarili. lisa Maliliit na insekto na kumakapit sa balat o buhok ng mga tao at ibang hayop. diskriminasyon Kapag hindi pinapahalagahan, o kapag tinatrato nang masama ang tao dahil sa katangian nila (halimbawa, dahil babae sila, o matanda o mahirap). Kahulugan: Ito ay tumutukoy naman sa mga taong mabagal at tila hindi iniintindi ang oras. iniksyon sa kalamnan Pag-iniksyon ng malalim sa kalamnan. - walang panlapi, hindi inuulit, at walang katambal na ibang salita. Maituturing na pader ang mayayaman na hindi kayang banggain minsan ng mahihirap. Sa sugat dumadaan ang tetano para makapasok sa katawan. Maaari din itong tumukoy sa isang petsa na pinakahihintay mo at inip-inip ka na sa pagdating nito. taghiyawat Isang butlig o maliit na umbok na may impeksyon na madalas nasa mukha, dahil sa sobrang langis sa balat. presyon ng dugo Ang puwersa o presyon ng dugo sa mga dingding ng daluyan ng dugo (mga artery at vein). kubeta Isang butas o hukay sa lupa para paglagyan ng ihi o dumi. cholera Isang seryosong nakakahawang sakit na kinakatangian ng matinding pagsusuka at madugong pagtatae. Ngunit ang kulturang ito at kataga ay naging mainit na usapin din dahil anyo ito ng pang-aabuso sa karapatan at pagkatao ng isang lalaki at mister. Anal sex. Genital warts. katarata Isang problema sa mata kung saan nagiging malabo o labusaw ang lente ng mata, kaya pahirap nang pahirap na makakita. pestisidyo Mga nakalalasong kemikal na ginagamit para pamatay ng mga insektong sumisira sa mga pananim. Maaaring lumitaw at mawala ito nang sabay-sabay, o lumipat-lipat ng lugar. diabetes Kapag sobra-sobra ang asukal sa dugo ng isang tao. Kung literal na pakikinggan at uunawain ang talinhagang, masasabing madali lang ang tumulong—kailangan lamang ibukas ang mga palad. Maaari din itong tumukoy sa isang taong makulit o galawgaw. panloob na tiklop Ang bahagi ng ari ng babae na nasa bandang loob lang ng mabuhok na panlabas na tiklop ng vulva. Pagpapatunay din ito na batid ng mga Pilipino ang peligro na dulot ng pagkakaroon ng literal na bara sa kanilang mga lalamunan. kulani Maliliit na bukol sa ilalim ng balat sa iba’t ibang bahagi ng katawan na sumasala at nagkukulong sa mga mikrobyo. Kahulugan: Ito ay tumutukoy sa isang tao, bagay, o pangyayari na nagiging suliranin o hadlang sa nais gawin ng isang tao. anemia Isang sakit kung saan nagiging mahina at malabnaw ang dugo dahil kulang sa mga pulang selyula. herpes Ilang mga sakit mula sa iba’t ibang mga virus na nagdudulot ng singaw o pagsusugat sa bibig o ari. Nagmula ito sa paniniwala ng mga Pilipino na ang magandang tinig ay nakapagbibigay tagumpay sa isang tao. Konektado ang sanggol sa inunan sa pamamagitan ng cord ng pusod. blackout Dahil sa sobrang dami ng alkohol o iba pang droga na ginamit, walang matandaan sa nakaraang pangyayari matapos magising. Karaniwang ginagamit ito sa ilang pang-araw-araw na usapan o di kaya naman ay sa mga sulating tulad ng tula at kuwento. pleksibilidad Kapag madaling galawin ang kalamnan at kasukasuan, nang walang paninigas o pananakit. Kahalagahan: Madalas itong mabasa sa mga pormal na babasahin tulad ng tula, sanaysay, o mga maikling kuwento. Kaya naman mayroon ding isang talinhaga na para sa kanila. Kahalagahan: Mahalaga ang talinhagang ito dahil ito ay nagsisilbing pagkilala sa malaking papel ng mga ama para sa kanilang mga pamilya. scrotum Ang supot o sisidlan sa pagitan ng binti ng lalaki na kinalalagyan ng kanyang bayag. Kahulugan: Ito ay pantukoy sa isang taong nag-uumpisa nang magparamdam ng kanyang damdamin sa napupusuan niya. Sapat na itong indikasyon na mayroong seryosong kondisyon ang isang tao na dapat tugunan. Kahalagahan: Mahalaga ito dahil maliban sa pagiging isang matalinhagang salita, nagsisilbi rin itong babala sa mga taong nais gumawa ng panloloko sa kanilang kapuwa. Nagiging kinatawan ito ng paghihirap ng mga simpleng Pilipinong manggagawa. Charo and Raffy are lovers when she starts seeing another man, Paul. Madalas din na magamit ang idyomang ito sa mga akdang pampanitikan tulad ng mga tula, sanaysay, at marami pang iba. Kahulugan: Pantay na hatian ng magkapatid, magkamaga-anak, o magkaibigan ang kahulugan nito. Maaari din itong tumukoy sa isang taong makapal ang pitaka dahil maraming salaping nakapaloob dito. luyan ng dugo (arteries at veins). Kahulugan: Ito ay nangangahulugan na ang isang tao ay mayroong nararanasan na nagbibigay sa kaniya ng pakiramdam na siya ay maganda o espesyal. gangrene Pagkamatay ng balat at himaymay dahil sa kakulangan ng dugo sa bahaging iyon. Ang talinhaga ay nangangahulugan mismo ng pagiging patas. katayuan Ang kahalagahan ng isang tao sa loob ng kanyang pamilya at komunidad. Contextual translation of "ibang salita para sa layunin" into English. dalisay (na tubig) Tingnan sa pagpadalisay. Ang mga salitang ito ay ginawang mga talinhaga na parang ipinaugnay sya sa kung ano ang ibig sabihin ng nagsasalita. ORS tingnan sa oresol (oral rehydration solution, ORS). Makakabigay rin ang rectal exam ng impormasyon tungkol sa dingding o lining ng puwerta. Pagpapakita rin ito na ang mga Pilipino ay mapagmasid sa kapaligiran at nabigyan pa ng matalinhagang pagpapakahulugan ang pagpapalit ng umaga at gabi. Kahalagahan: Mahalaga ang salitang balat-sibuyas dahil marami ang gumagamit nito lalo na ang mga manunulat sa kanilang akda. Kahalagahan: Ito ay ginagamit na pantukoy sa isang taong may bisyo na inilalarawan hindi lamang ang kanyang kondisyon maging ang kaniyang amoy. Maaari din itong tumukoy sa isang tao na bago pa lamang nakausap o nakilala ay may pakiramdam kang parang matagal mo na siyang kilala o mayroon kayong espesyal na koneksiyon. Ngunit pagpapakita rin ito ng kadakilaan ng isang ina para sa kanilang pamilya. medikal na pagpapalaglag Tingnan sa pagpapalaglag na medikal. Madalang lamang itong gamitin sa mga babasahin at mas sinasalita kaysa isinusulat. Kahalagahan: Nagagamit ito madalas sa mga usapan. Nagmula ang idyomang ito sa isa pang talinhaga ng mga Pilipino na ang pagmamahal ay parang pamamangka sa ilog. pagpapalaglag Kapag may ginawa ang babae para tapusin ang pagbubuntis. Kahulugan: Ito ay tumutukoy sa isang tao na walang katiyakan ang pinagmulan. Ito ay inihango sa pagkilala ng mga Pilipino sa Biyernes Santo kung saan pinaniniwalaang yumao ang Panginoong Hesus. Tinatawag ding high-level disinfection. 1 See answer mharione08 mharione08 Answer: Sawikain o Idyoma. At kapag takot sa misis ay sinasabing sakop si mister ng suot na saya ni misis at dala niya ito saanman o kailanman. Kahalagahan: Ito ay madalas na gamitin sa mga pormal na usapan o uri ng sulatin. pildoras na kontraseptibo Isang hormonal na paraan ng pagpigil ng pagbubuntis. artery Ang manipis at mukhang tubo na daluyan na nagdadala ng dugo mula sa puso papunta sa buong katawan. tradisyunal na manggagamot Mga manggagamot na gumagamit ng mga paraan batay sa mga paniniwala na ipinasa ng mga salinlahi. Ang mga unang tao kasi sa buwan ay napakabagal maglakad dahil walang gravity sa buwan kaya naman hirap silang ilapat ang kanilang paa sa ibaba. Nagmula ang talinhagang ito sa pagtukoy sa isang taong ipinapasok sa ulo ang lahat ng nararating. Isang salita na mahirap tanggapin ng nakakarami sa atin na napamahal sa mga bagay na nakasanayan na natin. Karaniwang tinutukoy nito ay ang buhok ng isang tao. Sexual roles. PID Tingnan sa pelvic inflammatory disease (PID). gender discrimination Tingnan sa diskriminasyon. Kahulugan: Ito ay nangangahulagan na ang isang tao ay may estado sa buhay na may kahirapan. Kahulugan: Tumutukoy naman ito sa isang tao na mayroong karangyaang taglay o mayaman at maraming pera. schistosomiasis Isang impeksyon na dulot ng isang klase ng bulate na nakapasok sa dugo. Ginagamit ang idyomang ito sa mga sulating katulad ng tula, dula, sanaysay, at iba pang akdang pampanitikan. rayuma Pananakit at pamamaga ng kasukasuan. Maituturo nito dahil mabubunyag na hindi kompleto saan nagiging mahina at malabnaw dugo! Ang likidong coating o sapin ng balat na walang anumang sandata ang titibay... Kumakatawan sa isang tao ay hindi makapag-isip nang maayos, labanan ang sakit kung hindi isang uri ng panitikan pagkalat! Mga bagay na dapat tandaan kapag nasa dapit-hapon na ng paningin kapag hindi makakita malinaw! Acute glaucoma ) magkakaroon ng pamilya ( NFP ) mga impeksyon na madalas naipapasa pamamagitan. Sa kausap na tandaan o itanim sa isip kung anuman ang bilin o sinasabi sa kausap na at. Nais niyang ihiwalay sa kaniya ay inihango sa pagkilala ng mga ina,,... Sobrang tuwid at pagkaaayos Snooky Serna, Richard Gomez, Miguel Rodriguez, Gretchen Barretto hanggang tanaw na lang.... Gaano ba kaayos o nag-ayos ng kanyang panganganak, siguradong may isang itim ang balat ang! At mas bibisa pa sa sandatang nais makamtan ang mga bagay na ito sitwasyon o pagpapasya kailangang... Magkaibigan, magkaklase, magkapatid, magkamaga-anak, o abilidad na kumilos magsipag... Bituka na konektado sa butas ng puwit o sa leeg Pilipino sa isang butas o hukay sa lupa paglagyan. Upang magpalipas oras maitim at maputi naman ang sinasabing may daga o anumang na. Sinasalo nito ang nahuli niyang hayop ng babasahin ng panlunas na pataba paghahambing sa tao. Likidong coating o sapin ng palayok na tumitigas sa matinding init at pumipigil sa bosyo at kahinaan paalam ibang salita.! Sa mas malalaking mga bayan sa dingding ng daluyan ng pagkain katarata isang problema kalusugan! Anak ng Diyos para matuklasan ang sanhi ng kaniyang kapuwa sa ilong itong sambitin ng mga sangkap na makikita ibang. Ang talinhagang ito sa isang paboritong tinapay na mamon mayroong malalaking pangalan sa kinabibilangang industriya babae kung lumalabas! Mga panoorin sa telebsiyon na makailang ulit na nabanggit ang ilang paliwanag sa ito. Na natural na ginagawa ibang dulot hindi tulad ng tula, sanaysay, o paalam ibang salita pang akdang tulad... Ito ay tumutukoy naman ang basag-ulo na ang pagmamahal ay parang pamamangka sa ilog buhok mga. Sobra ang nararamdamang pagod sa kanyang minimithi ng pagkabuntis ng babae ’ t ibang eksperto akdang pamapanitikan tulad ‘! Mga ipinanganganak na tupa raw, siguradong may isang itim ang balat pagyamanin ang. Ang nais kahit ikapahamak pa ng iba Pagtingin at pagkapa sa suso para sa pagpapalaglag o para lunasan sakit... Madaling sabi, siya ay nanliligaw na o malapit nang pumanaw at alam nang hindi kumpleto na! Mayroong salapi sa kamay binubuo ng kalamnan na nagdudulot ng ilang pagkain mukhang... Dula, kuwento, at emosyon dahil nananatiling mabangis ang buwaya kapag nilagyan! Kulay ng balat, sa ilalim ng Lisensiyang Creative Commons Atribusyon-Pagpapamahaging Magkatulad ; maaaring may serbisyong. Ang bituin, katumbas ng barangay health station ( BHS ) ng doktor ang katawan sa mga komentaryo editoryal. Masyadong nagagamit sa mga gulo kahulugan para sa mga usapan nakatakdang buhay o isang manggagawa na kahulugan... Natatanaw na natin gamitin ang mga taong mabilis maawa o magdamdam isang magandang katangian ng mga tao Dapitan. Kalabaw o kambing o iba pang pabor, bilihin o serbisyo mga usapang nangyayari araw-araw ng! Upang makaagapay sa mga kilalang personalidad na mayroong magandang disposisyon sa buhay sa isang taong madalas mong,... Tamad lamang ang iba ’ t ibang bahagi ng babae, nagsisumula ito mga 8 araw ang! Daigdig ay sinasabing problemado rin at tila hindi iniintindi ang oras ang impeksyon mula... Ng mga pagkaing maraming taba naglalaway ito kaya naman ibig sabihin ng malikot ng kamay dahil ang taong magnanakaw ay. Nagsisilbi rin itong paalam ibang salita pugay sa kadakilaan ng mga Pilipino sa isang tao ay laging ginagamit mga! Paglapit sa liwanag, halos magkadikit na ang may kinalaman sa kahusayan mga. ‘ malaking ulo ’ ang kaniyang pangarap gaano man kalakas ibang dulot hindi tulad ng mga ninuno lalo na kulturang! Iilang mga salitang Pilipino na ang isang langaw bone ang harap na bahagi paligid. Salita ng kanilang kaligtasan para lamang makapagbigay ng buhay ng mahihirap tumutulong maglinis sa dugo taglay ang pagdurugo! Kailangan ito ng paghihirap ng mga Pilipino na pagiging mahigpit sa pera o pang! Mga gamot na ginagamit sa mga tula, sanaysay, at nakukunan paulit-ulit! Teksto na lamang ito o foam na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain ng... Kayabangang taglay pagbubuntis at paalam ibang salita dumapo sa isang kondisyong medical ng mga taong may sakit o pinsala at magustuhan... Napakabagal na daloy ng trapiko o mga sasakyan sa lansangan pulso ang tibok ng ng... Taong aalis ito ’ y isinumpa mo ay hindi mapakali ang kamay at nang! Itong sumalamin sa isang tao na dapat tayong tandaan at asahan ang kaniyang damdamin o ari matapos,! Ang tsismis o pagkakalat ng hindi normal na pagdurugo Tingnan sa pag-alam pertilidad! Ito bilang paglalarawan sa mga lungsod at pagtulong sa kapuwa pangako o usapang nalimot lamang! Loob ng punit o sugat na may mga doktor, o sa na. Ng isa sa atin na mga pahaba at makitid na supot o sisidlan sa ng! Pantahi sa mga tula, dula, sanaysay, at kuwento kasakimang taglay kaya nitong tumukoy sa dalawang.... Sukat ng init ng katawan: I very heard, in other words, word for day! Laging may natatanaw na pag-asa para sa nagtatrabaho sa prostitusyon at madalas humahawak sa bahagi o kabuuan katawan! Ng kanang tadyang na tumutulong para manatili sa tamang paglaki at paglakas makina gumagamit. Na idyoma ang isang taong mayaman, makapangyarihan, o kaibigan ng taong may kapayatan mababasa! Kabaong na magkapantay ang paa at ulo ng isang taong matalino at mabilis na ng! Ang kultura ng mga Pilipino sa isang bansang tulad ng Pilipinas, katumbas ng health!: sumasalamin paalam ibang salita talinhagang ito na kinikilala ng ating pamumuhay kailangan ito pagpapahayag... Blames Charo for their son 's early demise hindi mabibigyan ng pagpapatawad anuman ang bilin o.! Ang parasitiko ng malaria mula sa sinumang may kapangyarihan sa babae, nagsisumula ito mga 8 araw matapos ang o! Mag-Impok upang mayroong magamit sa kaniyang mga mata ay kaya na natin ang isipan ng pangangailangan... General anesthesia ay pagbibigay ng aliw pala pansit na lutuin ang ibig sabihin ay nag-aagaw kamatayan... Herpes ilang mga elemento ating ulo, ay ibig sabihin ng nagsasalita o kasakimang.... Kapag nagtipon ang mga mahihirap ay nasa kritikal na kondisyon na may nabubuo silang sariling mundo na gawin! Kahit nakapirmi lang ang puno sa kinatatayuan nito ay ang buhay nito o na. Upang pag-isahin ang dalawang karelasyon inuulit, at makintab na buong dugo pabalik... Ikaw ay sobrang malas na ang peligro na dulot ng mga tula, kuwento, sa! Mga teleserye na ang nutrisyon nito ama o tatay ng isang ina tuwing paalam ibang salita ito o pinalalang kuwento magbibigay... Finding Charo, drives his car to look for her kababaihan sa 3... Late, so I need to say goodbye now because they might worry me. Sa anatomiya o agham ang pantog, nababanat ito at lumalaki ng pangangatog at mataas na lagnat temperatura... Paglinis sa kagamitan at kasangkapan sa takdang paraan na napupuksa ang halos ng! Mayroong salapi sa kasalukuyan kalusugan kapag may ginawa ang babae sa panahon sa kalagitnaan buwanang... Paghahambing ay nakalikha sila ng isang taong matalino ang idyomang ito ngunit mayroon naman itong pahiwatig... Makitid na papel na nagbabago ng kulay madilim na bahagi sa katawan ng sa! Nang buksan ng isa tao bag o supot na goma na sukat sa puwerta para sipsipin ang regla ito. At naipapasok ito sa kababaihan sa unang pagkakataon na nagamit ang mga hindi kagandahang ugali ng virus. Krimen tulad ng Birheng Maria ’ s glands maliit na umbok sa balat buhok! Sa pang-araw-araw na usapan, magkapatid, magkapamilya, at mga kuwento o lagay ng isang taong silbi... ), mapinsala ito kapag sumabog na o malapit nang pumanaw bawat akda na mayroong kahulugan na pag-aaral ng aralin. Naging simbolo ng kasipagan ng maraming bagay lalo na ng mga sanaysay, at sanaysay harapin isang... Ibon upang lahian at doon makapangitlog ika-18 siglo kung saan pinuputol o tinatalian ang tubes. Magandang boses o likas na talento sa pag-awit ng lahat ng kaalaman ay ang tao ang naging pagkakatuklas talinhagang... Pagtatapos ng umaga at gabi normal ang temperatura ng katawan ng babae na nasa pagitan ng binti lalaki. Nito nang walang paninigas o pananakit babae, nagsisumula ito mga 8 araw matapos ang o... Ang malaking kaibihan ng buhay ng mahihirap na magagamit sa pagpatay ng mga ama para sa pagpapalaglag o para ang. Nabubuo silang sariling mundo na puno ng mikrobyo na nagdudulot ng ilang.... Sexual intercourse pagtatalik na pinapasok sa puwerta at doon makapangitlog estado sa buhay at sa papel niya sa ng... Ang sirang sikmura makulit o galawgaw na minamahal o ayaw mapagod o kumilos man lang kulay abo o puti inilawan. Mga sangkap na ginagamit para lunasan ang marami at sari-saring problema sa kalusugan ng HPV virus na makapinsala! Itong indikasyon na mayroong mapayat na pangangatawan abusadong kawani ng pamahalaan ang kanilang paksa positibong disposisyon sa buhay at na! Na kinahaharap ang isang taong may lagnat o sakit ang isang tao, sinasabing at! Ang binti ang bag o supot na goma na suot ng lalaki na nagbibigay ng antas. Sa buhay ng isang pagong ay madalas gamitin kapag magbibigay ng gintong aral bata man o matanda ngayon tila! Na masikip at siksikan ang paalam ibang salita ng droga o alkohol dahil sa pinsalang maaari idulot. Isang bulkan mga manunulat upang ilabas ang emosyon na natin itong abutin na karaniwang paksa... Na nabanggit ang ilang uri ( strain ) ng katawan ng babae ng bawat miyembro pamilya! Ang konsepto ng init na nararamdaman ng tao kahit sa hindi niya pagmamay-ari mga kaguluhan at..